Sistem Fail Linus


SISTEM FAIL PENGURUSAN LINUS
A)     Fail Induk
-          Ada 1 - Digabungkan sekali antara Literasi dan Numerasi
B)      Fail Sokongan
-          Ada 2 – Diasingkan antara Literasi dan Numerasi

1.       Bentuk Fail :-
Jenis ‘Fail arch’ yang bersaiz tebal (4 inci) / Fail Kulit Putih
Ada sub tajuk (pembahagian tajuk) berdasarkan kandungan fail
Sub tajuk boleh diselaraskan mengikut keperluan

2.       Kandungan Fail :-

a)      Fail Induk (Fail Pertama) :
Bil.
Perkara
Unit
1.
Takwim :
a)      Mesyuarat
b)      Perjumpaan
c)       Ujian / Peperiksaan
d)      Perancanangan Aktiviti / Pelan  Aktiviti Tahun Semasa
e)      Perancangan Strategik (3 tahun)
-          KPI 

A
2.
Struktur / Carta Organisasi
B
3.
Biodata dan Rumusan Maklumat Guru
C
4.
Jadual :
a)      Peribadi Guru
b)      Jadual Kelas
D
5.
Minit Mesyuarat & Minit Curai
-          Kurikulum
-          Panitia BM dan Matematik
E

Perancangan Kewangan
-          Panitia BM
-          Panitia Math

6.
Peperiksaan :
a)      Jadual Peperiksaan
b)      Laporan Analisis Peperiksaan
F
7.
Senarai Bahan Rujukan, Bahan Bantu Mengajar
G
8.
Jadual Pencerapan
H
9.
Perkembangan Staf
a)      Jadual Kursus
b)      Laporan Kursus
c)       Bahan Edaran
I
10.
Pekeliling / Surat
J
b)   Fail Sokongan 1 – Fail Konsep :
 -   (1 Fail Literasi dan 1 Fail Numerasi yang berasingan)

Bil.
Perkara
Unit
1.
Manual Pentadbiran LINUS 
A
2.
Instrumen Saringan
B

Fail Sokongan 2 – Fail Murid & Data :
 -  (1 Fail Literasi dan 1 Fail Numerasi yang berasingan)

Bil.
Perkara
Unit
1.
Senarai Nama Murid LINUS (Contoh : Murid Numerasi)

A
2.
Surat / Rekod Pemeriksaan Doktor (Jika ada)
B
3.
Data Maklumat Murid LINUS (Contoh : Murid Numerasi)
C
4.
Keputusan Saringan Murid (S1 / S2 / S3)
D
5.
Analisis  Saringan (S1 / S2 / S3)
E
6.
Hal-hal Lain – Cth : 1) Borang Prestasi Murid
F

Tiada ulasan:

Catat Ulasan