Selasa, 6 Disember 2011

Objektif Program NUMERASI adalah ...............

untuk memastikan murid berupaya untuk

1) menyebut, menulis, membilang, menyusun, menentukan nilai digit dan nilai tempat
     bagi bagi nombor hingga 100

2) Menguasai fakta asas tambah

3) Menguasai fakta asas tolak

4) Menguasai fakta asas darab

5) Menguasasi fakta asas bahagi

6) mengaplikasikan pengetahuan operasi aras aritmetik yang mudah dalam wang, meyatakan masa dan waktu  
    serta bentuk 3 dimensi dan dua dimensi

Sabtu, 3 Disember 2011

Apa Matlamatnya?

Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid di sekolah yang mengikuti program LINUS berupaya untuk menguasai Literasi dan Numerasi kecuali murid berkeperluan selepas tiga tahun mengikuti program tersebut.

Jumaat, 2 Disember 2011

NUMERASI?

NUMERASI didefinasikan sebagai kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.