Selasa, 29 November 2011

12 konstruk yang diuji

Konstruk 1 : Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal matawang Malaysia

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan matawang Malaysia
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 : Keupayaan mentejermah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian 
                      terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
                      harian matawang, masa dan ukuran panjangKontsruk NEMERASI Tahun 1

APA ITU KONSTRUK?