Selasa, 6 Disember 2011

Objektif Program NUMERASI adalah ...............

untuk memastikan murid berupaya untuk

1) menyebut, menulis, membilang, menyusun, menentukan nilai digit dan nilai tempat
     bagi bagi nombor hingga 100

2) Menguasai fakta asas tambah

3) Menguasai fakta asas tolak

4) Menguasai fakta asas darab

5) Menguasasi fakta asas bahagi

6) mengaplikasikan pengetahuan operasi aras aritmetik yang mudah dalam wang, meyatakan masa dan waktu  
    serta bentuk 3 dimensi dan dua dimensi

Sabtu, 3 Disember 2011

Apa Matlamatnya?

Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid di sekolah yang mengikuti program LINUS berupaya untuk menguasai Literasi dan Numerasi kecuali murid berkeperluan selepas tiga tahun mengikuti program tersebut.

Jumaat, 2 Disember 2011

NUMERASI?

NUMERASI didefinasikan sebagai kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Selasa, 29 November 2011

12 konstruk yang diuji

Konstruk 1 : Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal matawang Malaysia

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan matawang Malaysia
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 : Keupayaan mentejermah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian 
                      terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
                      harian matawang, masa dan ukuran panjangKontsruk NEMERASI Tahun 1

APA ITU KONSTRUK?